Bezpieczeństwo sanitarne

Bioasekuracja sanitarna produkcji jest priorytetem od początku działalności Grelavi. Bazując na prewencji i wykorzystując zaangażowanie wszystkich pracowników, rygorystyczne zasady są wdrożone na całym obszarze działalności firmy, a ich przestrzeganie i skuteczność stosowania jest regularnie weryfikowana.

ŚCISŁE REGUŁY SANITARNO-HIGIENICZNE NA CO DZIEŃ

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grelavi na każdym etapie produkcji stosują najwyższe standardy sanitarno-higieniczne, tj.: prysznice i kompletna zmiana odzieży przed rozpoczęciem pracy na każdej fermie i w zakładzie wylęgowym, używanie masek przeciwpyłowych i czepków, dokładne mycie rąk przed wznowieniem pracy itp.

REGULARNE I INTENSYWNE KONTROLE SANITARNE

Oficjalne kontrole statusu sanitarnego wszystkich ferm i zakładu wylęgowego są prowadzone z częstotliwością przewyższającą ustawowe wymogi weterynaryjne. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się ewentualnie stwierdzonych skażeń i podjąć określone działania korygująco-zapobiegawcze odpowiednio wcześnie – przed wysłaniem produktu do klienta. Pod tym względem Grelavi jest co najmniej o jeden krok przed konkurencją, a główną zasadą jaka przyświeca temu działaniu jest transparentność w stosunkach z klientami i Państwową Inspekcją Weterynaryjną.

NIEZALEŻNE REGIONY PRODUKCJI – SIŁA GRELAVI / GRELIER FRANCE ACCOUVEUR

Struktura organizacyjna Grelavi / Grelier France Accouveur (podział na strefy / regiony produkcji pod względem stad reprodukcyjnych i zakładów wylęgowych), pozwala w razie konieczności wdrożyć odpowiednie działania, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości produkcji i zaopatrywania klientów.