Hendrix Genetics

Hendrix Genetics to globalna firma, specjalizująca się w hodowli i rozrodzie wielu gatunków zwierząt, której celem jest osiągnięcie pozycji najlepszego na świecie dostawcy zrównoważonych rozwiązań genetycznych dla produkcji żywności opartej na białku zwierzęcym, w tym ryb, jaj i mięsa.

Hendrix Genetics prowadzi prace z zakresu hodowli trzody chlewnej, indyków, drobiu nieśnego – a obecnie, od chwili dokonania wyboru i zakupu w 2011 roku firmy Landcatch ze względu na jej doskonałość techniczną oraz potencjał wzrostu, także akwakultury.

Nasza firma macierzysta jest obecna w 24 krajach świata zatrudniając ponad 2500 pracowników, których praca wspiera ciągły rozwój w dziedzinie hodowli i chowu w ponad 100 krajach.

Jej Centrum Badawczo-Technologiczne zajmuje się ciągłym doskonaleniem technologii w ramach pionów firmy Hendrix Genetics, współpracuje z partnerami i sojusznikami oraz prowadzi wszechstronną sieć naukową oraz świadczy usługi z zakresu zarządzania własnością intelektualną.

Genetycy wspierani są przez automatyczne wprowadzanie danych, programy hodowlane ujęte w szerokiej dostępnej on-line bazie danych oraz zcentralizowane przechowywanie próbek DNA w BioBanku. Zapewnia to niezawodną selekcję genetyczną i wnikliwą analizę włączającą hodowlę molekularną, dynamicznie rozwijający się kierunek badań wykorzystujący informacje DNA do odkrycia genetycznej wartości zwierząt.

Dodatkowo, poza własnymi wewnętrznymi projektami i badaniami, Hendrix Genetics realizuje także wiele projektów badawczych i technicznych w ścisłej współpracy z uniwersytetami i innymi ośrodkami akademickimi na całym świecie.

Więcej informacji na temat Hendrix Genetics znaleźć można na stronie www.hendrix-genetics.com.