GRELAVI S.A. Polska

10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 2A

biuro: tel. +48 89 534 68 68, faks +48 89 534 10 19;
e-mail: grelavi@hendrix-genetics.com

Asystentka Zarządu: tel. +48 89 534 68 68 wewn.20;
e-mail: marta.szyszko@hendrix-genetics.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Piotr Skalij: +48 693 113 161
e-mail: piotr.skalij@hendrix-genetics.com

Ewa Jureko; tel. +48 693 113 154;
e-mail: ewa.jureko@hendrix-genetics.com

Elżbieta Jakubowska; tel. +48 697 313 119;
e-mail: elzbieta.jakubowska@hendrix-genetics.com

Heronim Tarantowicz; tel. +48 693 113 160;
e-mail: heronim.tarantowicz@hendrix-genetics.com

Iwona Stolarska; tel. +48 695 313 133;
e-mail: iwona.stolarska@hendrix-genetics.com

Beata Ogonowska; tel. +48 695 113 076;
e-mail: beata.ogonowska@hendrix-genetics.com

SPRZEDAŻ W ROSJI, UKRAINIE, KRAJACH NADBAŁTYCKICH I KRAJACH WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW

Darius Cesna tel. +48 693 113 643;
e-mail: darius.cesna@hendrix-genetics.com

DZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI:

Anna Dziubanii; +48 693 113 666;
e-mail: anna.dziubanii@hendrix-genetics.com

KSIĘGOWOSĆ: +48 89 534 68 68 wewn. 16;
e-mail: agnieszka.plotnikowska@hendrix-genetics.com

KADRY: +48 89 534 68 68 wewn. 15;
e-mail: dorota.kubrak@hendrix-genetics.com

ADMINISTRACJA SPRZEDAŻY: +48 89 534 68 68 wewn. 14;
e-mail: monika.gasiewska@hendrix-genetics.com


Zapraszamy do biura sprzedaży

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o skorzystanie z formularza.